TOPlist

Skladba taekwonda

 

Základní pohyby (kibon jonsup)
Sestavy (tul)
Souboj (matsogi)
Sebeobrana (hosinsool)
Trénink (talijon)

Taekwon-Do se skládá ze základních pohybů, vzorů, tréninku (otužování), sparringu a technik sebeobrany, jež jsou tak těsně spjaty, že není možné učit se jednu část bez druhých.
Základní pohyby jsou nutné pro sparring a vzory, ale zároveň vzory i sparring jsou nepostradatelné pro perfektní zvládnutí základních technik.
Na obrázku výše je obtížné rozlišit začátek cyklu od konce. Ve skutečnosti zde není začátek ani konec. Žák zjistí, že se bude muset znovu a znovu vracet k základním pohybům, aby zdokonalil svoji vyspělou techniku sparringu a sebeobrany.
Každý základní pohyb představuje ve většině případů útok na konkrétní cíl nebo obranu proti určitému útoku. Je nutno se naučit tolik základních pohybů, kolik je jen možno, a dovést je k úplné dokonalosti tak, aby žák mohl čelit každé situaci v boji se sebedůvěrou. Vzor žáka uvádí do hypotetické situace, kde musí sám používat útoky, protiútoky a obranu proti několika protivníkům.
Díky neustálému procvičování těchto vzorů se útok a obrana stanou podmíněným reflexem. Síla a přesnost musí být vyvinuta na tak vysoký stupeň, aby bylo zapotřebí pouze jediného úderu k zastavení protivníka, takže žák se ihned otočit a blokovat či útočit na dalšího protivníka. Vzory se od sebe liší, aby bylo možno rozvíjet reakce v různých situacích.
Jakmile žák zvládá základní vzory, může začít používat fyzickou zručnost získanou ze základních pohybů a vzorů pro sparring proti skutečně se pohybujícím protivníkům.
Současně se sparringem musí žák začít rozvíjet své tělo a utužovat prostředky pro útok a blokování, aby byl při skutečném boji schopen způsobit co největší škodu. Jakmile si žák osvojí základní pohyby, vzory, sparring a otuží se, nastává pro něj čas, aby si vyzkoušel svou koordinaci, rychlost, vyrovnanost a soustředění proti spontánním útokům, t.j. sebeobranu. Žák zjistí, že se neustále vrací k základním pohybům, i když dosáhl nejvyššího možného stupně dokonalosti techniky sebeobrany.

Základní pohyby (kibon jonsup)


Základní pohyby (korejsky „kibon jonsup“) v taekwondu tvoří také základ tréninku. Jedná se většinou o kombinaci určeného postoje s nějakou přesně danou technikou rukou, nohou či jinou částí těla (např. hlava), nebo i jejími kombinacemi (např. ruce a koleno). Taekwon-Do ITF jako takové obsahuje na tři tisíce přesně popsaných technik.
Jednotlivé techniky v taekwondu dělíme podle několika hledisek. Jako první hledisko nám jistě poslouží fakt, zda se jedná o techniky útočné, nebo techniky obrané. Dále můžeme dělit techniky podle toho, zde je vykonáváme pomocí rukou, pomocí nohou, nebo pomocí smíšených partií.
Současně s tréninkem základních pohybů musíme také znát na jedné straně úderové (kontaktní) plochy ve všech technikách a na druhé straně pak vitální (citlivé) místa na těle soupeře. Pouze velmi dobrou znalostí všech těchto věcí může být naše obrana nebo útok efektivní.
Proto také pro všechny studenty taekwonda shrnul tvůrce tohoto umění sebeobrany, korejský generál Choi Hong-Hi to nejpodstatnější k nácviku taekwonda do tajemství tréninku.

Sestavy (tul)


Vzory jsou různé základní pohyby představující útočné a obranné techniky sestavené do pevného logického pořadí.
Žák systematicky bojuje s několika imaginárními protivníky a používá jednotlivé útočné a obranné prostředky v různých směrech. Tak cvičení vzorů umožňuje žákovi projít mnoho základních pohybů v logických sériích, rozvinout techniky sparringu, vylepšit pružnost pohybů, zvládnout nové pozice těla, vyvinout svalstvo a kontrolu dechu a získat plynulé a rytmické pohyby. Též to žákovi umožní osvojit si určité speciální techniky, jež by nemohl získat ani ze cvičení základních technik, ani ze sparringu. Krátce řečeno, vzor může být přirovnán k taktice jednotky nebo slovu, je-li základní výcvik pohyb jednoho vojáka nebo abeceda. Ačkoliv sparring může naznačit, zda je protivník více či méně vyspělý, vzory jsou mnohem významnějším ukazatelem pro hodnocení technik jednotlivce.
Při cvičení vzorů by se měly brát v úvahu tyto body:

  1. Vzor by měl začínat a končit vždy na stejném místě. To ukazuje přesnost cvičení.
  2. Po celou dobu musí být dodržovány správné postoje a správný směr.
  3. Svaly těla musí být správně napínány a uvolňovány dle jednotlivých momentů cvičení.
  4. Cvičení by mělo být prováděno v rytmickém pohybu bez strnulosti.
  5. Zpomalené a zrychlené pohyby by měly být dodržovány přesně dle návrhů vzorů.
  6. Každý vzor by měl být dokonale zvládnutý, než se přejde k dalšímu.
  7. Žáci by měli znát účel každého pohybu.
  8. Žáci by měli provádět každý pohyb tak, jako by techniku reálně aplikovali.
  9. Techniky útoku a obrany by měly být rovnoměrně rozloženy mezi pravou a levou ruku a nohu.

Souboj (matsogi)


Sparring je fyzické použití technik obrany a útoku získaných ze cvičení vzorů a základního cvičení proti skutečnému protivníkovi při různých situacích. Je proto nejen neoddělitelný od základních technik a tulů, ale je také nepostradatelný pro podpoření bojového ducha a odvahy, pro výcvik očí, pro odhad protivníkovy taktiky, pro rychlou volbu adekvátních technik, pro zjištění vlastních dovedností a schopností a pro osvojení si pohybů, jež lze ze cvičení základních technik a sestav jen obtížně získat. Systém sparringu:

Sebeobrana (hosinsool)


Techniky sebeobrany nejsou pouze tím pro studenta nejzajímavějším v taekwondu, ale jsou též nejvyspělejší. Jsou určeny pro praktickou sebeobranu. Jsou logickým užitím různých pohybů získaných ze cvičení základních technik, sestav a sparringu a slouží k obraně proti útoku neozbrojeného nebo ozbrojeného protivníka.
Obránce musí znát, jak využít protivníkovi hybnosti a síly při současném zapojení vlastního dynamického a reflexního jednání v daném okamžiku.
Tyto techniky však mohou být samozřejmě účinné pouze tehdy, jsou-li neustále a dlouhodobě trénovány.

Trénink (talijon)


Trénink je základní cvičební jednotkou, sloužící ke zvyšování jak technické, tak také kondiční připravenosti každého studenta taekwonda. Snahou každého trenéra je, aby jeho studenti dosahovali v těchto oblastech co možná nejlepších výsledků. Toto cvičení obsahuje velmi mnoho jak specifických, tak také nespecifických cvičení, mezi které patří jistě rozvoj pohyblivosti, obratnosti, rychlosti, síly, odolnosti, nebo také otužování úderových ploch. Pouze v případě, že zapojíme do tréninku i tyto cvičení, mohou být techniky taekwonda skutečně efektivně použitelné ve skutečném boji.